Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27928
Nhan đề: Phân tích và đánh giá quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH kiểm toán Sao Việt – Chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Lê, Thị Hà Xuyên
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt - Chi nhánh Cần Thơ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đề tài đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán để nhằm tăng cường độ tin cậy, nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 141 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27928
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.