Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2793
Title: 35 năm Tạp chí Kiến trúc
Authors: Bùi, Thị Thanh Hương
Keywords: Tạp chí Kiến trúc
Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.57-60
Abstract: Là cơ quan ngôn luận của Đoàn KTS Việt Nam (nay là KTS Việt Nam) 35 năm qua ( 1983-2018) Tạp chí Kiến trúc đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để trở thành tạp chí chuyên ngành có uy tín, diễn đàn của giới KTS Việt Nam, sát cánh cùng giới nghề, góp phần xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2793
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.