Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27933
Title: Phân tích thực trạng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Dương, Thị Thùy Dung
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ qua các năm 2017, 2018, 2019. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Cần Thơ.
Description: 62 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27933
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.