Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27934
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh của khách hàng tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Huỳnh, Song Thảo
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh của giới trẻ tại quận Ninh Kiều và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn nhanh, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Description: 80 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27934
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.