Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27938
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH MTV Co.Opmart Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Huỳnh Như Thơ
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích khoản mục vốn bằng tiền và các khoản phải thu trên cơ sở số liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Co.opmart Cần Thơ. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 168 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27938
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
22.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.