Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27941
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi cá tra tỉnh An Giang
Authors: Võ, Văn Dứt
Dương, Hữu Nghĩa
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các nông hộ nuôi cá tra thương phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính cho các nông hộ nuôi cá tra.
Description: 60 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27941
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
976.41 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.