Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27944
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Phòng giao dịch Xuân Khánh chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Đinh, Minh Nhựt
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại ACB – PGD Xuân Khánh, trên cơ sở đó tìm ra những điểm mạnh, những điểm còn hạn chế và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Description: 50 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27944
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.