Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27954
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự nhận biết thương hiệu điện thoại VSMART của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Trường Bảo
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự nhận biết thương hiệu điện thoại Vsmart của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ, qua đó, đề xuất một số giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu và góp phần xây dựng thương hiệu điện thoại thoại Vsmart ở địa bàn Thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
Description: 57 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27954
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
792.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.