Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27957
Nhan đề: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C – Chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Dương, Trâm Ngọc Bích
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, đề tài đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của Công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 129 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27957
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.