Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2796
Title: Roto Frank hơn 80 năm đóng góp cho nền kiến trúc
Keywords: Roto Frank
Phụ kiện cửa sổ
Phụ kiện cửa đi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.84-85
Abstract: Tập đoàn Roto-Frank được thành lập năm 1935, trụ sở tại Leinfelden, CHLB Đức. Hơn 80 năm hình thành và phát triển, ngày nay Roto-Frank đã trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực phụ kiện cho cửa sổ và cửa đi – Với 18 nhà máy sản xuất và hơn 40 chi nhánh trên toàn thế giới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2796
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.