Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27962
Title: Phân tích hành vi tiêu dùng sản phẩm đường thốt nốt của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Phan, Thị Thu Thủy
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hành vi tiêu dùng sản phẩm đặc sản đường Thốt Nốt của người dân tại địa bàn Thành Phố Cần Thơ nhằm đưa ra một số giải pháp giúp cho các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh gia đình có định hướng phát triển thu hút ngày càng nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm đường Thốt Nốt.
Description: 73 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27962
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.