Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27968
Title: Tận dụng thu hồi lõi pin sau sử dụng làm vật liệu hấp thụ thuốc nhuộm đỏ 120 trong nước
Authors: Nguyễn, Nhật Huy
Đặng, Văn Thành
Phùng, Thị Oanh
Đặng, Thị Hồng Phương
Hà, Xuân Linh
Keywords: Hấp phụ
Graphite oxide
RD 120
Plasma
Điện ly
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.83-87
Abstract: Ô nhiễm môi trường từ pin đã qua sử dụng là một vấn đề đau đầu cho các nhà quản lý và kỹ thuật môi trường. Các đề xuất giải pháp thu gom và tái chế pin thải đều rất được khuyến khích và đánh giá cao. Bài báo này trình bày một cách thức đơn giản tái sử dụng điện cực dương từ graphit của pin không chỉ đã sử dụng thành vật liệu graphite oxide dạng cầu gai (CGO) được chế tạo bằng phương pháp điện ly plasma có sự hỗ trợ của siêu âm...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27968
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.160.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.