Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2797
Title: Chuyện nghề của các KTS Hà Nội
Authors: Trần, Huy Ánh
Keywords: Kiến trúc
Kiến trúc sư
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.82-83
Abstract: Cha tôi là viên chức tập sự ở bưu điện Hà Nội 1941, đấy là công việc ao ước của nhiều thành viên Tây học thời đó. Đi làm sở Tây cũng có nghĩa là được tiếp xúc với nhiều người có học hành. Ông kể rằng các công chức cấp cao, tri thức Hà Nội có nơi giao lưu gặp gỡ riêng tại nhà Khai trí Tiến Đức .. Còn cha tôi nhắc đến sinh viên thời nay cũng vốn hiếm hoi với sự ngưỡng mộ đặc biệt.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2797
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.