Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27987
Title: Nghiên cứu trích ly hợp chất màu và đánh giá độ bền màu của dịch trích ly từ gỗ vang (Caesalpinia sappan- L)
Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào
Hoàng, Nguyễn Trúc Linh
Nguyễn, Mỹ Hạnh
Đinh, Nguyễn Song Toàn
Hoàng, Quang Bình
Lê, Trung Thiên
Keywords: Độ bền màu
Màu đỏ
Màu tự nhiên
Gỗ vang
Trích ly
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.122-126
Abstract: Kết quả các điều kiện trích ly màu từ nguyên liệu gỗ vang cho thấy sử dụng dung môi ethanol 50° , nhiệt độ trích 100°C/90 phút trong thời gian trích ly 90 phút cho độ hấp thụ (Abs) của dịch trích ly có giá trị cao. Dịch trích ly có màu vàng ở điều kiện pH từ 3,0 đến 6,5, trong khi các dịch trích ở pH > 7,0 cho màu đỏ nhạt đến đỏ đậm. Dịch màu khá bền sau khi xử lý ở nhiệt độ 70°C và 90°C.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27987
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.101.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.