Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2799
Title: Teflon Công nghệ bảo vệ bề mặt
Keywords: Teflon
Công nghệ bảo vệ bề mặt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.86-87
Abstract: Là công ty thế mạnh được biết đến là ứng dụng công nghiệp hiện đại trong sản phẩm để cung cấp cho thị trường những giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ gia đình và tổ ấm. Sơn TOA Việt Nam đã nghiên cứu độc quyền (*) Teflon công nghệ bảo vệ bề mặt vào bộ đôi sản phẩm TOA NanoShield và NanoClean.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2799
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.25 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.