Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/280
Title: Định lượng enalapril trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối với detector khối phổ
Authors: Tạ, Mạnh Hùng
Hoàng, Văn Đức
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Enalapril
UPLC-MS/MS
Tương đương sinh học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.26-28,52
Abstract: Dựa trên nguyên lí hoạt động của phương pháp sắc kí lỏng khối phổ (LC-MS), các phương pháp chiết tách và tham khảo tư liệu đề tài tiến hành nghiên cứu xây dựng phương pháp UPLC-MS/MS có đủ độ nhạy, đặc hiệu, chính xác, định lượng được enalapril trong các mẫu huyết tương người. Phương pháp phân tích sẽ được áp dụng trong các nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học chế phẩm chứa enalapril.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/280
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.