Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28009
Title: Khảo sát khả năng hấp phụ phenol đỏ và Mn(II) trong nước bằng vật liệu CTAB/Al-Bentonite
Authors: Trần, Thị Xuân Mai
Trần, Việt Dũng
Bùi, Văn Thắng
Keywords: Bentonite
CTAB/Al-Bent
Hấp phụ
Mn(II)
Phenol đỏ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 09, Số 03 .- Tr.32-40
Abstract: Trong nghiên cứu này, vật liệu bentonite biến tính bởi tác nhân hữu cơ/vô cơ được điều chế và ứng dụng để xử lý phenol đỏ và Mn(II) trong nước. Vật liệu được điều chế bằng cách trao đổi cation vô cơ nằm giữa lớp sét bentonite bằng tác nhân cetytrimethylammonium bromide (CTAB) và polycation nhôm. Kết quả thu được cho thấy tác nhân CTAB và polycation nhôm đã được chèn vào giữa lớp bentonite. Động học hấp phụ phenol đỏ và Mn(II) phù hợp với phương trình động học biểu kiến bậc 2. Quá trình hấp phụ phenol đỏ và Mn(II) phù hợp với mô hình đẳng nhiệt Langmuir hơn mô hình Freundlich. Vì vậy, vật liệu CTAB/Al-bentonite được sử dụng làm chất hấp phụ xử lý phenol đỏ và Mn(II) được xem là phương pháp đầy hứa hẹn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28009
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.