Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2801
Title: Galaxydoor lựa chọn tối ưu cho mọi công trình
Keywords: Galaxy door
Cửa thép
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.90
Abstract: Khi nguồn cung cấp gỗ khan hiếp, cộng với tình trạng an toàn phòng chống cháy nổ đã đến mức báo động thì các sản phẩm cửa thép ngày càng được ưa chuộng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2801
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.