Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28016
Title: Định tính thành phần hóa học, định lượng polyphenol toàn phần và tác dụng kháng oxy hóa in vitro của cao chiết lá Đậu Biếc (clitoria ternatea L.) họ Đậu (Fabaceae).
Authors: ThS.Ds.Huỳnh, Anh Duy
Huỳnh, Thị Thảo Nguyên
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Từ lâu cây Đậu Biếc (Clitoria ternatea L.) được trồng và hoa được sử dụng phổ biến trong y học dân tộc, còn lá thì vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Cũng như nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng kháng oxy hóa của lá Đậu Biếc ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thành phần hóa học và kháng oxy hóa của các cao chiết lá Đậu Biếc. Lá Đậu Biếc tươi thu hái vào tháng 8 năm 2019 tại ấp b2, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Tiến hành định tính một số hợp chất của lá Đậu Biếc, kết quả cho thấy lá Đậu Biếc có chứa: alkaloid, flavonoid, steroid-triterpen, tannin. Xác định polyphenol toàn phần trên cao cồn 96% và cao nước thu được lần lượt là 294,06±1,79 ( GAE/g bột dược liệu) và 95,33±1,9 (GAE/g bột dược liệu). Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa in vitro bằng phương pháp DPPH cho thấy cao nước của lá Đậu Biếc có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH tốt hơn với giá trị IC50 = 51,08 μg/mL. Khi so sánh với cao cồn 96% (IC50 = 160,36 μg/mL).
Description: 64tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28016
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.