Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2802
Title: LINAX part of LIXIL "đồng hành cùng Hội KTS Việt Nam vì sự phát triển chung của ngành kiến trúc - xây dựng"
Keywords: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Kiến trúc
Xây dựng
LINAX
LIXIL
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.92-93
Abstract: LIXIL là tập đoàn lớn hàng đầu thế giới về vật liệu xây dựng và nhà ở sở hữu những cái thương hiệu uy tín LINAX, American Standard, Tostem, SATO.... Tại Việt Nam song hành phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực kiến trúc quy hoạch xây dựng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2802
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.