Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28032
Nhan đề: Nghiên cứu xử lý bã cà phê làm giá thể trồng rau muống (Ipomoea aquatic) theo phương pháp thủy canh
Tác giả: Nguyễn, Thị Diễm Trinh
Lê, Thị Thùy Dung
Nguyễn, Thị Phương
Từ khoá: Bã cà phê
Phương pháp thủy canh
Rau muống
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 09, Số 03 .- Tr.73-79
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu là xác định phương pháp xử lý bã cà phê phù hợp để làm giá thể trồng rau muống bằng phương pháp thủy canh. Thí nghiệm được thực hiện hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức gồm: (1) Bã cà phê được xử lý bằng nước, (2) Bã cà phê được xử lý bằng vôi, (3) Bã cà phê được xử lý bằng giấm ăn và (4) Bã cà phê được xử lý bằng cách ủ compost. Kết quả thí nghiệm trên rau muống cho thấy, bã cà phê được xử lý bằng vôi cho khả năng sinh trưởng và năng suất đạt cao nhất. Bã cà phê được xử lý bằng vôi cho trọng lượng thân lá, trọng lượng toàn cây, chiều dài rễ, chiều cao cây, số lá/cây của cây rau muống tương ứng là 5,75 g, 7,21 g, 22,23 cm, 12,3 cm và 7,45 lá.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28032
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.