Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2803
Nhan đề: Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2018
Tác giả: Phạm, Phú Cường
Nguyễn, Huy Vân
Từ khoá: Liên hoan sinh viên toàn quốc
Kiến trúc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.95
Tóm tắt: Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc (Festival 2018) do Hội KTS Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh tổ chức từ 23-26/4/2018. Chủ đề chuyên môn “sức sống không gian đô thị”, với tiêu chí cho toàn bộ hoạt động chung “Sinh viên".
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2803
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_689.1 kBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.