Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2803
Title: Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2018
Authors: Phạm, Phú Cường
Nguyễn, Huy Vân
Keywords: Liên hoan sinh viên toàn quốc
Kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 275 .- Tr.95
Abstract: Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc (Festival 2018) do Hội KTS Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh tổ chức từ 23-26/4/2018. Chủ đề chuyên môn “sức sống không gian đô thị”, với tiêu chí cho toàn bộ hoạt động chung “Sinh viên".
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2803
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_689.1 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.