Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28047
Title: Định lượng proanthocyanidin, flavonoid toàn phần và tác dụng kháng oxy hóa in vitro của cao chiết lá đậu biếc (clitoria ternatea l.) họ đậu (fabaceae)
Authors: Ths.Ds.Huỳnh, Anh Duy
Trịnh, Công Minh
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Từ lâu cây Đậu biếc (Clitoria ternatea L.) được trồng và sử dụng trong dân gian, những nghiên cứu về thành phần hóa học và khẳ năng kháng oxy hóa có trong cây Đậu biếc ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thành phần hóa học và kháng oxy hóa in vitro của các cao chiết lá Đậu biếc. Lá Đậu biếc tươi thu hái tại xã Mỹ An Hưng B, huyên Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp. Tiến hành định tính một số nhóm hợp chất của lá Đậu biếc, kết quả cho thấy lá Đậu biếc có chứa: saponin, flavonoid, alkaloid, proanthocyanidin, flavonoid và các acid thông thường. Xác định proanthocyanidin toàn phần bằng thử nghiệm Vanillin trên 1g cao ethanol 96% và cao nước thu được lần lượt là 0.58 mg, 0.266 mg qui về chuẩn Catechin. Xác định hàm lượng flavonoid toàn phần có trong 1 g cao ethanol 96% và cao nước tương đương với 565.93 mg, 356.78 mg qui về chuẩn quercetin. Bên cạnh đó Khảo sát thành phần hóa học và hiệu quả trung hòa gốc tự do ABTS• in vitro của cao cao ethanol 96%, và cao nước lá Đậu biếc ở năm nồng độ 10mg/mL và 20 mg/ml, 40mg/mL 60mg/ml 80mg/ml và 100mg/ml. Kết quả cho thấy khả năng làm sạch các gốc tự do của cao chiết lá Đậu biếc với giá trị IC50 lần lượt là 60.85 µg/mL, 47.88 µg/mL. Nhìn chung, các cao chiết lá Đậu biếc có khả năng kháng oxy hóa, là nguồn nguyên liệu có hoạt tính sinh học tốt để phát triển các loại thực phẩm chức năng và các loại thuốc nhằm phòng và chữa các bệnh liên quan đến stress oxy hóa. Từ khóa Clitoria ternatea L., hiệu quả trung hòa gốc tự do ABTS• in vitro.
Description: 70tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28047
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.219.167.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.