Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28048
Title: Phân lập chất từ cao ethyl acetate của cây Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. et Thonn.), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)
Authors: ThS. Lê, Thị Bạch
Lê, Thị Thúy Vân
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu chính của luận văn này là góp phần khảo sát thành phần hóa học của cây Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. et Thonn.). Toàn cây Diệp hạ châu đắng được thu hái ở thành phố Cần Thơ vào năm 2019. Sau đó làm sạch, cắt nhỏ, phơi khô trong bóng mát ở nhiệt độ phòng và xay thành bột mịn. Bột cây được ngâm dầm trực tiếp với dung môi có độ phân cực tăng dần thu được dịch chiết, cô quay loại dung môi thu được các phân đoạn cao chiết tương ứng. Bằng phương pháp sắc ký cột kết hợp với sắc ký lớp mỏng từ cao ethyl acetate đã cô lập được hợp chất Phy01 và Phy06. Với các phương pháp phổ hiện đại là 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HMBC, HSQC xác định cấu trúc hợp chất Phy04 là Acid gallic và Phy06 là 5,6,7-trihydroxy-2-(4’-methoxyphenyl)choromen-4-one.
Description: 69tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28048
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.238.248.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.