Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28049
Title: Khảo sát khả năng ức chế enzyme α-amylase và kháng oxy hóa của thân và lá cây Đa Búp Đỏ (Ficus elastica Roxb.)
Authors: PGS.TS.Đái, Thị Xuân Trang
Phan, Kim Tiên
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Cây Đa Búp Đỏ (Ficus elastica Roxb.) được trồng khắp nơi ở Việt Nam để lấy bóng mát hay dùng làm cây kiểng. Tuy nhiên, cây Đa Búp Đỏ vẫn còn ít nghiên cứu về hiệu quả điều trị đái tháo đường và khả năng kháng oxy hóa. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát khả năng ức chế enzyme α-amylase và hoạt tính kháng oxy hóa có trong thân và lá Đa Búp Đỏ. Kết quả định tính thành phần hóa học cho thấy, thân và lá Đa Búp Đỏ có chứa các hợp chất alkaloid, flavonoid, tannin. Hàm lượng polyphenol của cao ethanol thân và lá Đa Búp Đỏ lần lượt là 58,71±0,71 và 35,29±0,81 mg GAE/g cao chiết, hàm lượng flavonoid của cao ethanol thân và lá Đa Búp Đỏ lần lượt là 592,31±3,65 và 564,42±4,87 mg QE/g cao chiết. Kết quả khảo sát hoạt tính trung hòa gốc tự do diamoniu 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonate) của cao ethanol thân và lá Đa Búp Đỏ với giá trị EC 50 lần lượt là 66,17±0,54 và 83,27±2,22 μg/mL. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa bằng phương pháp Ferric Reducin Antioxidant Power với nồng độ cao chiết đạt giá trị mật độ quang 0,5 của cao ethanol thân và lá Đa Búp Đỏ lần lượt là 97,34±0,76 và 179,57±1,22 μg/mL. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy tổng (Total Antioxidant Capacity) với nồng độ cao chiết đạt giá trị mật độ quang 0,5 của cao ethanol thân và lá Đa Búp Đỏ 161,30±2,49 và 179,57±1,22 μg/mL. Kết quả khảo sát khả năng ức chế enzyme α-amylase của cao ethanol thân và lá Đa Búp Đỏ với giá trị IC 50 lần lượt là 290,68±2,87 và 331,85±1,02 μg/mL.
Description: 70tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28049
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
983.91 kBAdobe PDF
Your IP: 34.238.248.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.