Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28056
Title: Đánh giá kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong báo cáo tài chính năm đầu tiên tại công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
Authors: Hà, Mỹ Trang
Đồng, Thị Ngọc Uyên
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán năm đầu tiên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam. Qua đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán năm đầu tiên tại Công ty.
Description: 102 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28056
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.