Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28058
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quốc Dũng-
dc.contributor.authorCao, Thị Mỹ Linh-
dc.date.accessioned2020-07-09T00:56:58Z-
dc.date.available2020-07-09T00:56:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherB1606536-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28058-
dc.description158 Trvi_VN
dc.description.abstractĐ ánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, đề tài đưa ra giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán nhằm tăng độ tin cậy, nâng cao chất lượng kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán của Công ty trong thời gian tới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectKiểm toánvi_VN
dc.titleĐánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm tớn và Tư vấn A & C tại Cần Thơvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.