Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28059
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Thị Loan
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của người dân tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất giải pháp khuyến khích người dân tăng cường mua RAT, góp phần giúp các đơn vị sản xuất và kinh doanh RAT ngày càng hiệu quả hơn.
Description: 68 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28059
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
915.5 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.