Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28060
Title: Hiệu quả của mô hình quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng cho vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Trần, Chí Trung
Đinh, Vũ Thùy
Keywords: Rừng ngập mặn
Quản lý rừng bền vững rừng ngập mặn dự vào cộng đồng.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.192-197
Abstract: Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý rừng ngập mặn, nghiên cứu này đã đề xuất mô hình quản lý bền vững rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng cho vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng thí điểm mô hình Tổ quản lý bảo vệ rừng ở ấp xẻo Lá A, tỉnh Kiên Giang. Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy mô hình này là mô hình phát triển sinh kế hợp lý về sinh thái nhưng vẫn đảm bảo quản lý rừng bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28060
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.