Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28067
Title: Thực trạng pháp luật về xử lí nợ xấu của tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Hoàng, Văn Thành
Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Thực trạng pháp luật
Tổ chức tín dụng
Xử lí nợ xấu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 07 .- Tr.62-71,86
Abstract: Nghiên cứu quy định pháp luật về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng thông qua việc bán nợ xấu cho Công ti quản lí tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam – VAMC, bài viết chỉ rõ những điểm bất cập trong quy định pháp luật hiện hành và kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm góp phần thúc đẩy việc bán nợ xấu của các tổ chức tính dụng cho VAMC, nâng cao hiệu quả xử lí nợ xấu trong hệ thống các tổ chức tín dụng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28067
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.