Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28085
Title: Vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay và sự tham gia của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Việt Lâm
Keywords: Vai trò phụ nữ
Hòa bình
An ninh
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.96-101
Abstract: Tháng 1-2020, Tổng Thư ký Liên hợp quốc An-tô-ni-ô Gu-tơ-rết trong phát biểu về các ưu tiên năm 2020 của Liên hợp quốc đã nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong tham gia, giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm chương trình phụ nữ, hòa bình và an ninh. Đây cũng là vấn đề lần đầu tiên được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chính thức thảo luận kể từ năm 2000. Đến nay, vấn đề này đã và đang được triển khai rộng khắp trên toàn cầu, đồng thời được lồng ghép đa dạng vào nhiều chương trình, hoạt động của Liên hợp quốc cũng như các quốc gia thành viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28085
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.