Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28095
Title: Trà Vinh cần làm gì để kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn?
Authors: Lê, Văn Hẳn
Keywords: Trà Vinh
Tuyến hàng hải biển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.74-78
Abstract: Trà Vinh là tỉnh ven biển, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng và môi trường sinh thái của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có lợi thế trong khai thác xa bờ; là tuyến hàng hải quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long thông thương ra Biển Đông kết nối với cả nước và quốc tế. Chính vì vậy, tỉnh cần có chủ trương, chính sách thu hút đầu tư vào vùng ven biển, với những giải pháp phù hợp trong thời gian tới, để kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; đồng thời, phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28095
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.