Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28095
Nhan đề: Trà Vinh cần làm gì để kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn?
Tác giả: Lê, Văn Hẳn
Từ khoá: Trà Vinh
Tuyến hàng hải biển
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.74-78
Tóm tắt: Trà Vinh là tỉnh ven biển, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng và môi trường sinh thái của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có lợi thế trong khai thác xa bờ; là tuyến hàng hải quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long thông thương ra Biển Đông kết nối với cả nước và quốc tế. Chính vì vậy, tỉnh cần có chủ trương, chính sách thu hút đầu tư vào vùng ven biển, với những giải pháp phù hợp trong thời gian tới, để kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; đồng thời, phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28095
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.