Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28100
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Minh Hùng-
dc.date.accessioned2020-07-09T02:49:33Z-
dc.date.available2020-07-09T02:49:33Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7276-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28100-
dc.description.abstractTrong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, sự tấn công của các thế lực thù địch gia tăng trên lĩnh vực tư tưởng, sự lan truyền của các quan điểm sai trái, thì ở không ít nơi, công tác tuyên truyền vẫn chưa được nhận thức đầy đủ, đúng đắn, khoa học. Thực tiễn đó đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, tác động đến mỗi người và đến mọi mặt của đời sống xã hội.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.59-64-
dc.subjectĐổi mớivi_VN
dc.subjectCông tác tuyên truyềnvi_VN
dc.subjectBối cảnh bùng nổ thông tinvi_VN
dc.titleNhận thức đúng đắn và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.