Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28102
Title: Đã Nẵng thành lập Quỹ xúc tiến phát triển du lịch
Keywords: Đà Nẵng
Quỹ xúc tiến phát triển du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 04 .- Tr.5
Abstract: UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết đinh về việc thành lập Quỹ xúc tiến phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng. Quỹ xúc tiến phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng là quỹ xã hội không hoạt động vì lợi nhuận: Nhằm tạo nguồn lực cho công tác xúc tiến du lịch, nhất trong là trong giai đoan khủng hoảng của dịch bệnh Covid-19.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28102
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
370.37 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.