Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28103
Title: Rào cản phi thuế quan đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bích Thủy
Keywords: Phi thuế quan
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.53-58
Abstract: Các công cụ chính sách thương mại phi thuế quan ngày càng được nhiêu nước trên thế giới sử dụng, đặc biệt là các nước phát triển, trong đó có nhiều nước là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Chính vì vậy, rào cản phi thuế quan có ảnh hướng lớn đến xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh những tác động tiêu cực làm giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm của Việt Nam, vẫn có những động lực khiến doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi để thích ứng với yêu cầu của nước nhập khẩu và giành thế chủ động trên thương trường. Vượt qua nhiều thách thức, trong nhũng năm qua, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn tăng trương tốt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28103
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.