Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28113
Title: Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Cần Thơ
Authors: Vương, Quốc Duy
Lưu, Đăng Khoa
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 2017, 2018, 2019. Từ đó đưa ra những biện pháp thích hợp nhằm nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng
Description: 87 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28113
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.