Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28120
Title: Sự hài lòng với đời sống hôn nhân của hôn nhân trí thức trên địa bàn Hà Nội xét từ góc độ cặp đôi
Authors: Trịnh, Thị Linh
Phan, Thị Hạnh
Keywords: Hài lòng hôn nhân
Trí thức
Cặp đôi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.13-25
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm khách thể gồm 120 cặp vợ chồng trí thức hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội. Kết quả phân tích và xử lý số liệu cho phép ghi nhận có sự khác biệt về một vài đặc điểm nhân khẩu học cũng như về việc sử dụng thời gian rảnh rỗi giữa các nhóm cặp vợ chồng trí thức được hỏi...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28120
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.