Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28120
Nhan đề: Sự hài lòng với đời sống hôn nhân của hôn nhân trí thức trên địa bàn Hà Nội xét từ góc độ cặp đôi
Tác giả: Trịnh, Thị Linh
Phan, Thị Hạnh
Từ khoá: Hài lòng hôn nhân
Trí thức
Cặp đôi
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.13-25
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm khách thể gồm 120 cặp vợ chồng trí thức hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội. Kết quả phân tích và xử lý số liệu cho phép ghi nhận có sự khác biệt về một vài đặc điểm nhân khẩu học cũng như về việc sử dụng thời gian rảnh rỗi giữa các nhóm cặp vợ chồng trí thức được hỏi...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28120
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.