Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28121
Title: Hạnh phúc định hướng cá nhân, hạnh phúc định hướng xã hội của sinh viên
Authors: Lâm, Thanh Binh
Keywords: Hạnh phúc định hưởng cá nhân
Hạnh phúc định hướng xã hội
Cảm nhận hạnh phúc
Sinh viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.41-54
Abstract: Nghiên cứu tìm hiểu định hướng hạnh phúc của sinh viên thông qua Bảng hỏi của Lu (2006) gồm 2 tiểu thang đo là hạnh phúc định hướng cá nhân và Hạnh phúc định hướng xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, định hướng cá nhân và định hướng xã hội khi theo đuổi hạnh phúc cùng có trong một cá nhân, hạnh phúc định hướng cá nhân mạnh hơn là hạnh phúc định hướng xã hội, về mối tương quan giữa hạnh phúc định hướng cá nhân và hạnh phúc định hướng xã hội, kết quả thống kê cho thấy đây là mối tương quan thuận. Mối tương quan giữa các thang đo và tiểu thang đo biểu thị rằng, việc phân định rạch ròi trong một con người về việc họ theo đuổi hạnh phúc định hướng cá nhân hay định hướng xã hội chỉ có ý nghĩa tương đối.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28121
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.