Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28122
Title: Quan niệm về cuộc sống tốt đẹp
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Cuộc sống tốt đẹp
Quan niệm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.55-70
Abstract: Nghiên cứu khám phá những quan niệm về cuộc sống tốt đẹp của người dân. Mẫu nghiên cứu gồm 127 người ở các ngành nghề khác nhau, tuổi từ 18 đến 59, trung bình 35,5 tuổi, trong đó có 25,2% nam, 74,8% nữ. Bảng hỏi gồm một câu hỏi mở đề nghị khách thể mô tả cuộc sống tốt đẹp theo quan niệm của họ và một số thông tin cá nhân được sử dụng để thu thập dữ liệu trực tuyến qua Google (Google form)...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28122
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.