Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28125
Title: Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate từ thân rễ Riềng nếp (Alpinia galanga (L.)), họ Gừng (Zingiberaceae)
Authors: TS. Nguyễn, Trọng Tuân
Phan, Trúc Nữ
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát thành phần hóa học từ thân rễ Riềng nếp thu hái tại địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào cao ethyl acetate của thân rễ Riềng nếp, phân lập được 01 hợp chất là 4-hydroxybenzaldehyde Cấu trúc của hợp chất được xác định dựa vào các phương pháp quang phổ hiện đại (1D-NMR) và so sánh với tài liệu tham khảo.
Description: 33tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28125
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.238.248.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.