Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28129
Title: Phân tích hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Nguyễn, Thị Thảo Lan
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - Chi nhánh Cần Thơ, từ đó đề ra một số giải pháp góp phần nâng cao kết quả hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng này.
Description: 53 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28129
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
980.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.