Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28144
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng đối với nước giải khát có ga COCA-COLA trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Hồ, Thị Ngọc Hân
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng đối với nước giải khát có ga Coca- Cola trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nước giải khát có ga Coca- Cola đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.
Description: 73 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28144
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.