Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28146
Nhan đề: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu tình huống sử dụng dịch vụ 4G của Viettel tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Anh Kiệt
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố về chất lượng dịch vụ 4G của Viettel ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 4G của Viettel trong thời gian tới.
Mô tả: 79 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28146
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.