Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28146
Title: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu tình huống sử dụng dịch vụ 4G của Viettel tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Anh Kiệt
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố về chất lượng dịch vụ 4G của Viettel ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 4G của Viettel trong thời gian tới.
Description: 79 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28146
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.