Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28159
Title: Giao thông vận tải tháng 8 một số sự kiện nổi bật
Authors: Đức Trung
Keywords: Giao thông vận tải
Sự kiện nổi bật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 8 .- Tr.8-9
Abstract: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1). Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan trong quá trình tổ chức xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đảm bảo tiến độ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng tiến độ của dự án và quy định của pháp luật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28159
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.