Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2818
Title: Tái cấu trúc nền kinh tế Trung Quốc giai đoạn từ năm 2000 đến nay
Authors: Trương, Tuấn Anh
Keywords: Tái cấu trúc kinh tế
Hệ thống ngân hàng
Doanh nghiệp nhà nước
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 03 .- Tr.18-33
Abstract: Sau gần 40 năm cải cách mở cửa nền kinh tế, Trung Quốc đã có sự phát triển thần kỳ, đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển nền kinh tế đất nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân của nước này trong giai đoạn 1980 – 2010 là 9,8% / năm và mặc dù trong giai đoạn cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 diễn ra. Trung Quốc vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc hàng cao nhất thế giới. Ngay sau thời điểm khủng hoảng kết thúc, Trung Quốc đã chính thức vượt qua để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (vị trí mà Nhật Bản nắm giữ hơn 40 năm trước đó) (1) từ 2011 đến nay. Có được những thành quả trên là nhờ Trung Quốc đã nhận thức và tiến hành một loạt các cuộc cải cách kinh tế, đặc biệt là những cải cách kể từ sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và áp lực cải cách trước việc nước này gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2001. Bài viết này sẽ phân tích, đánh giá kết quả thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế của Trung Quốc từ năm 2000 đến 2016, với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2818
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_912.89 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.