Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28184
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng xe ô tô VINFAST trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Nguyễn, Hữu Thành
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ hài lòng của người dùng xe ô tô Vinfast trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi lựa chọn xe ô tô Vinfast trong thời gian tới.
Description: 73 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28184
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.